14 Haziran 2024 Cuma

06

2023-2024 DÖNEMİ 4 AYLIK EK BÜTÇE


2023-2024 DÖNEMİ 4 AYLIK EK BÜTÇE Sayın Kat Maliki; Kalorifer tesisatımızın galeri içerisinden geçen borularının patlaması, çürümesi ve korozyona uğraması nedeniyle D6 blok giriş kapısına kadar olan tüm tesisatın Aquatherm boru ile yenilenmesi, Ada Temsilciler Kurulunda görüşülmüş olup, kurulun 02.09...


[Devamı...]


19

2023-2024 DÖNEMİ BÜTÇE ve AİDATLAR


2023-2024 DÖNEMİ BÜTÇE ve AİDATLAR   Eryaman 2.Etap 17467 Ada Temsilciler Kurulunun 10.07.2023 tarih ve 24 sayılı kararı ile Oy Çokluğuyla kesinleşen 01.08.2023-31.07.2024 dönemi işletme bütçesi ve aidat tutarları aşağıya çıkarılmıştır. Isı döneminde sarf edilen doğalgaz yakıt bedeli 01.08.202...


[Devamı...]


25

KORONAVİRÜS VE AİDAT ÖDEMELERİ


KORONAVİRÜS VE AİDAT ÖDEMELERİ Kat Maliklerimizin Dikkatine, Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak tanımladığı COVID-19 (Koronavirüs) salgını ile ilgili olarak, devletimizin aldığı tedbirler paralelinde, Ada Yönetimi olarak ortak alanlarda, sosyal tesislerde, özellikle kapalı alanlarda...


[Devamı...]


24

SİCİL NUMARALARIMIZ DEĞİŞTİ


SİCİL NUMARALARIMIZ DEĞİŞTİ   Akbank tarafından Aboneli Tahsilat Sisteminde (ATS) yapılan bankamatik ile ödeme yapılabilmesine de imkan veren ödeme yöntemleri değişikliğine uyum sağlamak için Sicil Numaralarındaki blok adı ve daire metrekaresi hanelerinde bulunan harfler kaldırılmıştır. Ye...


[Devamı...]


28

KİMLİK BİLDİRİM FORMU


KİMLİK BİLDİRİM FORMU   DUYURU 1774 SAYILI KİMLİK BİLDİRME KANUNU GEREĞİNCE ADAMIZDA İKAMET EDEN DAİRE SAHİBİ VE KİRACI KOMŞULARIMIZDAN KİMLİK BİLDİRİM FORMU BULUNMAYANLARIN BLOK VE DAİRE NUMARALARI AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR. BAHİS KONUSU YASA GEREĞİNCE AŞAĞIDA DAİRE NUMARASI BELİ...


[Devamı...]

 
Simge Durumuna Getir
Mevzuat
ERYAMAN 2. ETAP 17467 ADA SİTE YÖNETİMİ Şehit Osman Avcı Mahallesi Selçuklular Caddesi 58 Sokak A1-4...
KİMLİK BİLDİRME KANUNU Kanun Numarası: 1774 Kabul Tarihi: 26/06/1973 Resmi Gazete Tarihi: 11/07/19...
DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası: 3071 Kabul Tarihi: 01/11/1984 Yayımland...
Simge Durumuna Getir
Mevzuat

21

ERYAMAN 2. ETAP 17467 ADA SİTE YÖNETİMİ
Şehit Osman Avcı Mahallesi Selçuklular Caddesi 58 Sokak A1-4 Blok
ETİMESGUT /ANKARA


SİTE GÖREVLİSİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

SİTE GÖREVLİSİ HİZMET SÖZLEŞMESİ, Kat Mülkiyeti Kanunu, İş Kanunu, Konut Kapıcıları Tüzüğü ile diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.Site Görevlisinin çalışma koşulları ve görevleri aşağıda belirtilmiştir:

1)   Site Görevlisi; Site Maliklerinin veya oturma/kullanma hakkı verdiği Site sakinlerinin  konut/işyeri olarak kullandıkları gayrimenkulün müşterek yerlerinin, temizliğini yapmak ve temiz bulundurmak, ortak yerlerin genel anlamda gözetimini sağlamak ve nezaret etmek, çöpleri toplamak,  bahçenin bakımı ve sulama işleri ile site yöneticisinin vereceği diğer görevleri yapan görevlidir.

2)   İşler bir sıra dâhilinde aşağıdaki şekilde yerine getirilecektir.

a) Sabah 07.00 da kalkılıp bina giriş lambaları kapatılacak, su fıskiyeleri açılıp çimler yeteri Kadar sulanacak. Bina girişi ve zemin katlar asansöre kadar paspas yapılacak. Çöpler her akşam belediyenin belirlediği saatte alınacaktır.

b) Asansörlere sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa parfüm sprey sıkılacak.

c) Günde iki defa katlara çıkılıp merdiven boşlukları ve asansör önerindeki çöp benzeri maddeler alınacak.

d) Ada içi ve çevresinde (17467-17468 ada arasında kalan alan ile B5 blok önündeki otopark dâhil) kâğıt ve diğer atık maddeler toplanarak temiz kalması sağlanacak. Ayrıca her türlü haşere ve kokuyu önlemek için Blok çöp Odaları ve Bahçedeki Çöp odası yıkanıp temiz tutulacaktır.

e) Ara dinlenme saatleri dışında, Arandığında devamlı ada içinde yada  tahsis edilen B5 Blok Ada Görevlisi odasında bulunulacaktır.

f) Blok Paspas günleri Pazartesi ve Cuma olup aksatılmadan yapılacaktır. Ayrıca ayda 1 gün blok merdiven boşluklarındaki camlar silinecek. Blok kapı camları  her gün silinecektir. Paspas yapılırken merdiven tırabzanları da silinecektir.

g) Haftalık izinler cumartesi, Pazar hariç değişik günlerde sıralı kullanılacaktır.

h) Yangın merdivenleri devamlı kontrol edilerek temiz tutulacaktır.

i)  Binalara giren çıkanlar kontrol edilip takip edilecektir.

j) Alelade bir durum olmadıkça izin istenilmeyecek, izinler Başkan yardımcısı Mehmet Rasim MEMİŞ’ den alınacak, diğer yön. Kur. Üyelerinden kesinlikle izin istenmeyecektir.

k) Ayda bir defa binaların çatılarına çıkılıp güvercin gübreleri oluklardan alınıp poşetle atılacaktır.3 ayda bir Blok Zemin Katları, çatılar ve diğer ortak alan ilaçlanacaktır.

l) Adamızda arızalanan su, elektrik gibi basit arızalar ile küçük badana boya ve tamirat işleri personel tarafından tamir edilecek, tamiri mümkün olmayan arızalar yönetime bildirilecektir.

m) Site Görevlisi, ağır hastalık ve ölüm gibi istisnai durumlarda, Site sakinlerinin makul isteklerini yerine getirmekle de ayrıca yükümlüdür.

3- Site Görevlisine gördüğü işlerin karşılığı olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonunun Konut kapıcıları için belirlediği aylık asgari ücret ödenecektir.

4)     Site Görevlisinin aylık ücreti, Site Yöneticisi tarafından her ayın birinde ilgili banka kanalı aracılığı ile site görevlilerinin hesaplarına otomatik ödenir. Ücretin ödenmesi İş Kanununun 30.maddesine uygun yapılır.

5)  Site Görevlisinin aşağıdaki hallerde bir yevmiyesi, tekerrürü halinde ise iki - üç yevmiyesi kesilir:

a) Site Görevlisinin  yapmakla yükümlü bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmaması halinde bir yevmiye kesimi, tekerrürü halinde iki yevmiye kesimi yapılır.

b) Site Görevlisinin Site Yöneticisinden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın görevine bir gün gelmemesi halinde  iki yevmiye kesimi yapılır.

c) Site Görevlisinin devamsızlığı bir aylık süre içinde tekrar etmesi halinde ikinci devamsızlığında üç yevmiyesi kesilir.

d) Site Görevlisinin ücret kesintisi cezasını gerektiren davranışı, şayet aynı zamanda İş Kanununun 17.maddesinin ll. bendinde yazılı hallerden biri şeklinde ise; Site (Ada) Yönetim Kurulu SİTE GÖREVLİSİ HİZMET SÖZLEŞMESİ’ ni bildirimsiz ve tazminatsız olarak tek taraflı fesih eder

6)  Site Görevlisi, haftalık izin günleri dışında 7,5 saat günlük çalışma süresi hesabı ile haftada 45 saat çalışmaya mecburdur. Kanunen mümkün bulunan ve Site Yöneticisi tarafından lüzum gösterilen fazla çalışmalar buna dâhil değildir.

7)   Günlük çalışma süresi aşağıda belirtilmiştir:

07.00 – 08.00 (1 saat çalışma)         08.00 – 10.00 (Ara dinlenmesi)       10.00 – 12.00 (2 saat çalışma) 12.00 – 13.30 (Ara Dinlenme)                 13.30 – 14.30 (1 saat çalışma)    14.30 – 15.30 ( Ara dinlenme)  15.30-18.00 (2,5 saat çalışma ) 18.00-20.00 ( Ara dinlenme ) 20.00-21.00 (1 saat çalışma)

8)  Site Görevlisi çalışma saatlerinden sayılmayan ara dinlenmelerinde tamamen serbesttir. Site Görevlisi ara dinlenmelerinde site sakinlerine hizmet vermek zorunda değildir. Buna rağmen kendiliğinden böyle bir çalışmada bulunduğu takdirde fazla mesai yaptığını iddia edemez.

9)   Site Yöneticisi, yukarıda belirtilen çalışma saatlerinin başlama ve bitirme zamanlarını bir hafta önceden bildirmek kaydıyla değiştirebilir.

10)   Site Yöneticisi genel tatil, ulusal ve dini bayram günlerinde Blok Görevlisini çalıştırıp, çalıştırmamakta serbesttir. Site Görevlisi sayılan tatil günlerinde çalıştırıldığı takdirde bu günlerin ücreti % 100 zamlı ödenir. Site Görevlisi bu günlerde çalışmazlık edemez.

11)   Ulusal Bayram, Dini Bayram  ve genel tatil günleri aşağıda belirtilmiştir:

1 Ocak Yılbaşı günü,23 Nisan günü,1 Mayıs,19 Mayıs günü,30 Ağustos günü,28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim günü (Ulusal bayram)

Ramazan Bayramı 3,5 gün (Arife günü yarım gün çalışır) , Kurban Bayramı 4,5 gün (Arife günü yarım gün çalışır)

12)   Blok Görevlisi kişisel ihtiyaçlarını olabildiğince ara dinlenmeleri sırasında yerine getirir.

13)   Blok Görevlisi, 1475 sayılı İş Kanununda belirtilen süre dâhilinde Site Yöneticisinin belirteceği tarihte, yıllık ücretli iznini kullanır.

14)   Yukarıda belirtilen işler, çalışma saatleri içerisinde ancak Site Görevlisi tarafından yerine getirilecektir.

15)   Site Görevlisi görevi ve ücreti ile ilgili konularda Site Sakinleri ile hiçbir şekilde muhatap olmayacaktır. Her türlü konuda Site Yöneticisi ile temas kurarak işlerini sağlıklı bir şekilde yürütecektir.

16)   Site Görevlisi, kendisine zimmetle teslim edilen ikamet ettiği daireden, anahtarları teslim aldığı sığınak ve depo olarak kullanılan ortak alanlarda ve kendisine zimmetle teslim edilen alet ve edevattan sorumlu olup; zimmetinde bulunan ikamet ettiği daireyi, sığınakları, depoları ve kendisine verilen sarf malzemelerini titiz bir şekilde korumakla mükelleftir. Zimmetindeki alanlar ile alet ve edevata açık bir ihmali neticesinde zarar verdiği takdirde zarar kendisine

ödetilir.

17)   Site Görevlisi kaba, çirkin sözlerden kaçınır ve sitede  oturanlara karşı saygılı sözler ve davranışlardan ayrılmamaya dikkat eder. Site Yöneticisi; Site sakinlerinin Site Görevlisine ve ailesine karşı iyi muamele göstermeleri için gerekli çabayı harcar

18) Bu hizmet Sözleşmesi taraflar arasında…/07/2013 tarihinde imzalanmıştır. Analaşmazlık halinde yargı yolu açıktır.

ADA YÖNETİM KURULU

(SİTE YÖNETİCİSİ)                                             SİTE  GÖREVLİSİ

 

Bu makale toplam 53799 kişi tarafından okunmuştur.
İşlem: E-posta | Permalink

Simge Durumuna Getir
İletişim
17467 Ada Yönetimi

Şehit Osman Avcı Mah. Selçuklular Cad.
58.Sok. A1-4 Blok No:1
Eryaman / Ankara

Tel./Faks:  (312) 281 31 10
www.eryaman17467.com


Ziyaretçi Sayacı
* 01/08/2010 *
Anasayfa   |   Hakkımızda   |   Duyurular   |   Mevzuat   |   Fotoğraflar   |   İletişim   |   Online Hizmet Merkezi
YönetimNetTelif hakkı 2024 Eryaman 2. Etap 17467 Ada Yönetimi